Är organisationen i behov av
förnyelse/förändring?

Har organisationens nyckelpersoner rätt kompetens, personlighet
och passar in i företagets kultur?
Tänker ni rekrytera styrelseordförande/-ledamot, VD, chef eller specialist?
Har organisationen behov av individ- och/eller grupputveckling?