Är bolaget i behov av
förnyelse/förändring?

 

Har företagets/organisationens nyckelpersoner rätt kompetens och drivkraft?
Ämnar Ni rekrytera styrelseordförande – ledamöter, VD eller tillsätta annan viktig befattning?

 

Rätt kunskap, erfarenhet och personlighet är viktiga kvalifikationer för att rekrytera den nyckelperson
som tillför rätt kompetens och drivkraft, vilket innebär en positiv förändring för bolaget.