Urval & Rekrytering

är en omfattande process som kräver både tid och kunskap.
Här har ni stor nytta av att anlita vår spetskompetens och erfarenhet.

Vilken eller vilka delar av vår urvalsprocess ni vill att vi ska ta hand om är upp till er.

Omvärldsanalys

Företags-/organisationsstruktur

Företags-/organisationskultur

Kompetensbehov & kravprofil

Annons / Search

Grovgallring & första intervjun

Presentation av kvalificerad kandidat för uppdragsgivaren

Fördjupad personbedömning

Muntlig återkoppling till kandidat

Muntlig & skriftlig rapport till uppdragsgivaren

Referenstagning

Sluturvalet

Introduktion

Uppföljning