Rolf Lewin och Lennart Olausson har under en lång tid samarbetat i uppdrag om ny styrelse- & chefskompetens, där vi har kompletterande kompetenser och erfarenheter.
Uppdragsgivaren får tillgång till bred och djup kompetens och upparbetad bred kompetensbank med kvalificerade kandidater vilket borgar för rätt lösning för vår uppdragsgivare.

ROLF LEWIN

Utbildning:
eMBA, Master i företagsekonomi
Leg. Psykolog
Ämneslärarexamen

 

Arbetslivserfarenheter:
Grundare & ägare av Attrahera Ledarskap AB
Grundare & ägare av Humankapital Psykologkonsult
Psykologkonsult Fallenius & Waltersson AB
Ämneslärare i psykologi & pedagogik vid Göteborgs Universitet

Lennart Olausson

Utbildning:
Civilingenjör maskinteknik CTH inriktning produktion och organisation.
Företagsekonomi Handelshögskolan Göteborg.

 

Arbetslivserfarenheter:
Styrelseordförande och styrelseledamot i amerikanska, europeiska och svenska företag inom följande branscher; fordon, förpackning, brandskydd, mätteknik, skeppsteknik, bank, försäkring, rederi och fastighet.
Lärare IFL Högre Företagsledarskap
Säljrepresentant för Thyssen-Krupp i Sverige
Produktionschef och överingenjör Bofors Nohab
Produktionsdirektör SKF Norden AB
Koncernchef Mattssonkoncernen Uddevalla
VD för Näringslivssekretariatet Göteborg
Grundare och VD för bolaget Business Region Göteborg AB
Styrelseordförande Entreprenörsarenan Bohuslän
Eget företag Misteröd Konsult AB