ROLF LEWIN

Utbildning:
eMBA, Master i företagsekonomi
Leg. Psykolog
Ämneslärarexamen

 

Arbetslivserfarenheter:
Grundare & ägare av Attrahera Ledarskap AB
Grundare av Humankapital Psykologkonsult
Psykologkonsult Fallenius & Waltersson AB
Lärare i psykologi & pedagogik

 

Vi följer Psykologförbundets yrkesetiska principer vid användning av väl beprövade urvalsmetoder i arbetslivet. Urvalsmetoderna är utvecklade i enighet med Psykologförbundet och granskade av STP, Stiftelsen för tillämpad psykologi, för att nå mätbara och säkra resultat.

 

Vi har lång erfarenhet av personbedömning där vi utvärderar kandidater på ett djupare plan och förstår deras förutsättningar att passa in i olika uppdrag/befattningar och bolagskulturer.

Lennart Olausson

Lennart Olausson och Rolf Lewin har under en lång tid samarbetat i uppdrag om ny styrelse- & chefskompetens, där vi har kompletterande kompetenser och erfarenheter.

 

Uppdragsgivaren får tillgång till bred och djup kompetens, upparbetad bred kompetensbank med kvalificerade kandidater samt omfattande nätverk, vilket borgar för rätt lösning för vår uppdragsgivare.

 

Utbildning:
Civilingenjör maskinteknik CTH inriktning produktion och organisation.
Företagsekonomi Handelshögskolan Göteborg.

 

Arbetslivserfarenheter:
Styrelseordförande och styrelseledamot i amerikanska, europeiska och svenska företag inom följande branscher; fordon, förpackning, brandskydd, mätteknik, skeppsteknik, bank, försäkring, rederi och fastighet.
Lärare IFL Högre Företagsledarskap
Säljrepresentant för Thyssen-Krupp i Sverige
Produktionschef och överingenjör Bofors Nohab
Produktionsdirektör SKF Norden AB
Koncernchef Mattssonkoncernen Uddevalla
VD för Näringslivssekretariatet Göteborg
Grundare och VD för bolaget Business Region Göteborg AB
Styrelseordförande Entreprenörsarenan Bohuslän
Eget företag Misteröd Konsult AB